Vytvor nový domov pre utečencov spolu so Slovenskou Humanitnou radou

Domov je tam kde cítim bezpečie, mám strechu nad hlavou a vediem dôstojný život.

Vytvárať nový domov pre ľudí s medzinárodnou ochranou, je hlavným poslaním Slovenskej Humanitnej rady. Jej pracovníci denno-denne odhodlane pomáhajú ľudom, ktorí museli opustiť svoj domov z dôvodov prenasledovania, vojny, živelnej pohromy, diskriminácie...

Základné piliere organizácie sú ľudia, pracovníci, Slovenskej Humanitnej rady, ktorí s veľkým srdcom poskytujú dlhodobú a udržateľnú podporu pre utečencov počas prvých rokov života na Slovensku.

Vďaka nim, môžu mať ľudia utekajúci pred vojnou alebo inou humanitárnou katastrofou nádej na nový začiatok.

Právnička, sociálny pracovník, koordinátor projektu, kultúrny mediátor, psychologička, učiteľ slovenského jazyka predstavujú pevnú pôdu pod nohami, na ktorej Slovenská Humanitná rada stavia.

Vašim príspevkom podporíte zamestnancov Slovenskej Humanitnej rady, pokračovať vo svojom poslaní, začleniť človeka do spoločnosti, ktorí sa stáva jej plnohodnotným členom a tvorí si svoj nový domov

Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme Vašu pravidelnú pomoc. 

Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť. Vďaka vašej podpore dokážeme robiť veci lepšie.

....žiadne medaily, žiadne rekordy, žiadne stupne víťazov: len záchrana životov...

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙